Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 13.9.2023

Plackové hody

Zveme občany na tradiční PLACKOVÉ HODY.

Sobota 7.října od 12 hodin, hřiště v Lysůvkách.

Těšit se můžete na několik druhů placků, piva, domácích zákusků a dalšího občerstvení.

Pro děti bude zajištěn skakací hrad a zorbingové koule zdarma.

Akce se koná za každého počasí.

... plakát

 

MOBILNÍ SVOZY NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY :
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ :
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ :
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY :
Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají v domácnosti a nevejdou do popelnice.

NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ :
Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému odběru.

Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří, nebudou v den svozu odebírány.


Září :

19.9.    

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
        
21.9.   

Lysůvky, ul. Zahradnická poblíž č. p. 51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odbočky k jachting Palkovice)


Listopad :

22.11.    

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
        
27.11.   

Lysůvky, ul. Zahradnická poblíž č. p. 51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odbočky k jachting Palkovice)


https://www.frydekmistek.cz/svoz-nebezpecneho-a-velkoobjemoveho-odpadu/


Zápis ze setkání OV dne 14.6.2023

Zápis ze setkání OV dne 10.5.2023

Zápis ze setkání OV dne 12.4.2023

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Splatnost místních poplatků na rok 2023 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je do 31.5.2023. Složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.

 

Poplatek za komunální odpad hradí fyzické osoby, které jsou přihlášené k pobytu ve městě, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny.  Výše poplatku činí 696 Kč za osobu a rok, osoby starší 70 let platí poplatek ve výši 348 Kč za rok.


Poplatek ze psů platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za psa poplatníka v  v rodinném domě v k.ú. Lysůvky 200 Kč za rok.  

 

Místní poplatky lze uhradit:


1. Prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – platební portál: https://www.uradfm.cz/zpo/platebni-brana (po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

 

2. v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ulici Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:   

 

3. převodem na bankovní účet města, a to:
 - komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)
 - pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)
 - Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).

 

4. prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které jsou zaregistrovány a mají zřízený přístup https://www.uradfm.cz/portal/mujportal.html

 

5. prostřednictvím SIPO

 

6. prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)

 

... dokument F-M

 

Zápis ze setkání OV dne 8.3.2023

Odpovědi na požadavky OV ze setkání 8.2.2023

Zápis ze setkání OV dne 8.2.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Copyright ©2012-2023 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.