Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Pozvánka na letní kino - Metylovice/Čupek 2.6.2023

Zápis ze setkání OV dne 10.5.2023

Hovory s občany

Vedení statutárního města Frýdku-Místku ve spolupráci s Osadním výborem Zelinkovice-Lysůvky pořádá


HOVORY S OBČANY

úterý 23. 5. 2023 16.00 Motorest, Zelinkovice


Na Vaše dotazy, týkající se života v našem městě a městské části Zelinkovice-Lysůvky, Vám odpoví zástupci vedení města, pracovníci odborů magistrátu města, TS a.s. a Frýdecké skládky, a.s.
V rámci hovorů s občany budou předány podklady pro realizaci soukromých částí kanalizačních přípojek, a to těm vlastníkům nemovitostí, kteří se budou napojovat na již předanou část kanalizačního řadu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
Jedná se o vlastníky těchto nemovitostí s č.p.: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 63, 77 a 78.

Srdečně zve
Ing. Miroslav Bártek, náměstek primátora

... pozvánka

Zápis ze setkání OV dne 12.4.2023

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Splatnost místních poplatků na rok 2023 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je do 31.5.2023. Složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.

 

Poplatek za komunální odpad hradí fyzické osoby, které jsou přihlášené k pobytu ve městě, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny.  Výše poplatku činí 696 Kč za osobu a rok, osoby starší 70 let platí poplatek ve výši 348 Kč za rok.


Poplatek ze psů platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za psa poplatníka v  v rodinném domě v k.ú. Lysůvky 200 Kč za rok.  

 

Místní poplatky lze uhradit:


1. Prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – platební portál: https://www.uradfm.cz/zpo/platebni-brana (po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

 

2. v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ulici Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:   

 

3. převodem na bankovní účet města, a to:
 - komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)
 - pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)
 - Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).

 

4. prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které jsou zaregistrovány a mají zřízený přístup https://www.uradfm.cz/portal/mujportal.html

 

5. prostřednictvím SIPO

 

6. prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)

 

... dokument F-M

 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – duben 2023

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu

ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v dubnu 2023

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v dubnu 2023, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V dubnu 2023 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 13 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek, a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu ust. § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner, popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

28.4. Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

Lysůvky, u hřiště


Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská –vedle areálu stavebnin DEK, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice/lokality vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Zápis ze setkání OV dne 8.3.2023

Odpovědi na požadavky OV ze setkání 8.2.2023

Zápis ze setkání OV dne 8.2.2023

Svoz bioodpadu - březen–listopad 2023

lichý týden, pondělí,  první týden svozu 27.3.2023

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Copyright ©2012-2023 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.