Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – červen 2021

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu  
ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v červnu 2021

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v dubnu 2021, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V červnu 2021 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 12 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek, a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení: 25.6.    

Místo přistavení:

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)


Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

... detail

MOBILNÍ SVOZY NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY

Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají v domácnosti a nevejdou do popelnice.

NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému odběru.


Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří, nebudou v den svozu odebírány.

 

...detail

Sběr nebezpečných odpadů

Sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů, vysloužilých elektrozařízení a kovových odpadů v místních částech města Frýdku-Místku

V sobotu 5. 6. 2021 v Lysůvkách, Zelinkovicích a Chlebovicích bude probíhat sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů,  vysloužilých elektrozařízení a kovových odpadů, které od občanů odeberou zdarma pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s.

Harmonogram sběru
Dne 5. 6. 2021
Lysůvky:    u bývalého autobazaru (Pod Štandlem 1420)     07:30–08:00
    u zahradnictví Bajtek (Hraniční 24)    08:10–08:40
    u hřiště (Hraniční 119)    08:45–09:15

Zelinkovice:    u obchodu – AUTO TRUCK (Příborská 38)    09:25–09:55

Zelinkovice:    AUTO HONDA –  u bytovek (Rovenská 78)    13:00–13:30
    Rovenská  - u lípy (odbočka k jachting klubu)    13:35–14:05

Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

Rozbité či rozebrané elektrospotřebiče:
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

Objemné odpady:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní – nerozebrané:
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Kovové odpady:
plechovky od nápojů, atd.

 

... detail

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zápis ze setkání OV dne 31.3.2021

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – duben 2021

Odpověď na požadavek OV (závora na hřišti)

Bioodpad

V pondělí 29.03.2021 bude poprvé svoz bioodpadu v Zelinkovicích a Lysůvkách - hnědé popelnice. Pak vždy každé pondělí v lichém týdnu.

Vyjádření ŘSD k požadavku na rozšíření veřejného osvětlení

Zápis ze setkání OV dne 27.1.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Copyright ©2012-2020 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.