Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Harmonogram svozu bioodpadů (duben–listopad 2019)

První svoz se uskuteční v pondělí 1.4.2019 a bude probíhat každé sudé pondělí.

... více informací

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad v roce 2019

Svoz objemného odpadu – březen 2019

Harmonogram svozu objemného odpadu ve statutárním městě Frýdek-Místek

včetně místních částí v březnu 2019

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v březnu 2019,
a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V březnu 2019 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 65 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze
do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno
za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností uložení pokuty až do výše 50.000 Kč.
V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. odloží odpad mimo kontejner.

 HARMONOGRAM SVOZU

 Datum přistavení:              Místo přistavení:

19.3.                                 Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)

                                         Lysůvky,  ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

                                         Zelinkovice, ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. k jachting Palkovice)

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

 Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516 nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Zápis ze setkání OV dne 20.2.2019

Akce pořádané OV v roce 2019

- 25.května - Gulášfest
- 3.srpna - Prázdninová veselice
- 5.října - Plackové hody

Zápis ze setkání OV dne 23.1.2019

Odpověď na připomínky OV ze dne 14.12.2018

Zápis ze setkání OV dne 14.12.2018

Zápis ze setkání OV dne 27.9.2018

Zápis ze setkání OV dne 5.92018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.