Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 13.11.2017

Připravované změny jízdních řádů MHD

V prosinci dojde k úpravám jízdních řádů autobusů MHD.

V současné době se připravuje změna jízdních řádů městské hromadné dopravy. S ohledem na pokračující přípravu případné změny způsobu zajišťování městské hromadné dopravy se neuvažuje o zásadnějších změnách jízdních řádů. V příloze jsou uvedena návrhy změny jízdních řádů městské hromadné dopravy a jejich stručný popis. Případné připomínky nebo náměty lze sdělit na odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku a to osobně, telefonicky, písemně nebo na e-mailovou adresu das@frydekmistek.cz.

S ohledem na lhůty platné pro projednávání, schvalování tisk a distribuci jízdních řádů lze připomínky a náměty podávat v termínu do 1. 11. 2017.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

... návrh linky č.5

Registrace zájemců o knihu

Před nedávnem byla vydána ojedinělá publikace s názvem "dřevjanky - stavení - grunty obce Chlebovice". Kniha je již rozebrána, ale je uvažováno o dotisku.

... více informací

Svoz bioodpadu

Svoz bude probíhat i v listopadu, tak jako v loňském roce. Na Zelinkovice a Lysůvky to pro letošní rok připadá ještě na sudé pondělky 16.10., 30.10., 13.11. a 27.11.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu proběhne 4.11.2017 dle přiloženého harmonogramu.

... harmonogram

Zápis ze setkání OV dne 28.8.2017

Informace k připravované koupi Minimotoresu U Fojtíků Statutárním městem F-M

Vlasníky Minimotorestu jsou 4 osoby, které shodně nabízí svou nemovitost k prodeji, tj. Minimotorestu U Fojtíků.  První jednání iniciovala předsedkyně OV Z-L dne 10.8. 2017 u  primátora města F-M Mgr. Pobuckého, která navrhovala, aby město objekt koupilo ( ve vlastnictví již má kulturák v Lískovci a Skalici). Druhá schůzka se konala 16.8. 2017 u náměstka Deutschera za přítomnosti náměstka Kajzara a předsedů OV Z-L p. Ondračkové a Chlebovic p. Kozelského. Oba předsedové OV shodně argumentovali, že je objekt pro občany Zelinkovic, Lysůvek, ale i Chlebovic  klíčový a je nutné zachovat jeho funkčnost.

Zatím poslední akce byla samotná prohlídka Minimotorestu 21.8.2017, kde byli kromě všech 4 majitelů objektu za MM F-M přítomni: primátor, náměstci Kajzar, Machala, Žabka, z investic vedoucí odboru p. Basel a za OV p. Ondračková.

Předběžně bylo dohodnuto, že zájem z obou stran trvá, prodávající nabídli v co nejkratší době zhotovit znalecký posudek, který je k jednání klíčový. Pokud vše půjde hladce, měl by návrh koupě objektu jít ke schválení do zastupitelstva již 4.září 2017.

V tuto chvíli nezbývá než držet palce, ať to vše projde hladce. Druhá důležitá fáze bude najít nájemce objektu. Předsedkyně OV Z-L již naznačila na MM, že by nebylo od věci po drobné stavební úpravě, vybudovat zde příp. i malou prodejnu, která v obci chybí.

Když jsme celou akci s magistrátem za OV iniciovali, navrhovali jsme, aby z prostředků přidělených městem byla provedena tato koupě. Tzn., že např. 2 roky nám bude krácen náš „příděl“ pro místní část Zelinkovice a Lysůvky. Vše bude záviset na požadované kupní ceně.

K červnu 2017 byl zůstatek finančních prostředků OV Z-L cca 3.700.00,- Kč (1.145.000,- Kč byl převeden z loňského roku).

Investiční akce letošního roku (u většiny akcí neznáme zatím ceny za zhotovení):

-         z kraje roku se vybudovalo zastřešení autobusové čekárna v Zelinkovicích

-         v červenci se dokončila výměna asfaltového povrchu části chodníku na ul. Příborská

-         v  srpnu se doplňovaly tlampače místního rozhlasu z důvodu slyšitelnosti

-         nyní probíhá oprava kanálových vpustí u zahradnictví Bajtek

-         je nutné opravit velmi porušený propustek (malý most) Na Dolinách    1.000.000,- Kč

-         pokud se vše doladí na magistrátu (ve spolupráci s církví), bude provedena oprava povrchu kolem kostela)

Zatím nedokážeme vyčíslit zůstatek, který po výše uvedených investičních akcích zbude na případnou koupi Minimotorestu. Je jisté, že se musí využít i prostředky na rok příští.

Věříme však, že toto je správná investice a většina místních občanů má stejný názor.

Zápis ze setkání vedení města s občany Zelinkovic-Lysůvek dne 17. 5. 2017

Zápis ze setkání OV dne 14.6.2017

Zápis ze setkání OV dne 19.4.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.