Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Aktuality

Zápis ze setkání OV dne 28.8.2017

Informace k připravované koupi Minimotoresu U Fojtíků Statutárním městem F-M

Vlasníky Minimotorestu jsou 4 osoby, které shodně nabízí svou nemovitost k prodeji, tj. Minimotorestu U Fojtíků.  První jednání iniciovala předsedkyně OV Z-L dne 10.8. 2017 u  primátora města F-M Mgr. Pobuckého, která navrhovala, aby město objekt koupilo ( ve vlastnictví již má kulturák v Lískovci a Skalici). Druhá schůzka se konala 16.8. 2017 u náměstka Deutschera za přítomnosti náměstka Kajzara a předsedů OV Z-L p. Ondračkové a Chlebovic p. Kozelského. Oba předsedové OV shodně argumentovali, že je objekt pro občany Zelinkovic, Lysůvek, ale i Chlebovic  klíčový a je nutné zachovat jeho funkčnost.

Zatím poslední akce byla samotná prohlídka Minimotorestu 21.8.2017, kde byli kromě všech 4 majitelů objektu za MM F-M přítomni: primátor, náměstci Kajzar, Machala, Žabka, z investic vedoucí odboru p. Basel a za OV p. Ondračková.

Předběžně bylo dohodnuto, že zájem z obou stran trvá, prodávající nabídli v co nejkratší době zhotovit znalecký posudek, který je k jednání klíčový. Pokud vše půjde hladce, měl by návrh koupě objektu jít ke schválení do zastupitelstva již 4.září 2017.

V tuto chvíli nezbývá než držet palce, ať to vše projde hladce. Druhá důležitá fáze bude najít nájemce objektu. Předsedkyně OV Z-L již naznačila na MM, že by nebylo od věci po drobné stavební úpravě, vybudovat zde příp. i malou prodejnu, která v obci chybí.

Když jsme celou akci s magistrátem za OV iniciovali, navrhovali jsme, aby z prostředků přidělených městem byla provedena tato koupě. Tzn., že např. 2 roky nám bude krácen náš „příděl“ pro místní část Zelinkovice a Lysůvky. Vše bude záviset na požadované kupní ceně.

K červnu 2017 byl zůstatek finančních prostředků OV Z-L cca 3.700.00,- Kč (1.145.000,- Kč byl převeden z loňského roku).

Investiční akce letošního roku (u většiny akcí neznáme zatím ceny za zhotovení):

-         z kraje roku se vybudovalo zastřešení autobusové čekárna v Zelinkovicích

-         v červenci se dokončila výměna asfaltového povrchu části chodníku na ul. Příborská

-         v  srpnu se doplňovaly tlampače místního rozhlasu z důvodu slyšitelnosti

-         nyní probíhá oprava kanálových vpustí u zahradnictví Bajtek

-         je nutné opravit velmi porušený propustek (malý most) Na Dolinách    1.000.000,- Kč

-         pokud se vše doladí na magistrátu (ve spolupráci s církví), bude provedena oprava povrchu kolem kostela)

Zatím nedokážeme vyčíslit zůstatek, který po výše uvedených investičních akcích zbude na případnou koupi Minimotorestu. Je jisté, že se musí využít i prostředky na rok příští.

Věříme však, že toto je správná investice a většina místních občanů má stejný názor.

Zápis ze setkání vedení města s občany Zelinkovic-Lysůvek dne 17. 5. 2017

Zápis ze setkání OV dne 14.6.2017

Letní kino

Dobrovolný svazek obcí Olešná pro vás připravil 5 pátečních představení v letním kině.

... nabídka

Zápis ze setkání OV dne 19.4.2017

Zápis ze setkání OV dne 22.3.2017

Zápis ze setkání OV dne 1.3.2017

SVOZ BIOODPADŮ

Svoz biologicky rozložitelných odpadů od rodinných domů bude zahájen v letošním dubnu a bude probíhat až do konce října. Jednotlivé nádoby budou sváženy jednou za dva týdny prostřednictvím hnědých plastových popelnic pouze k tomu účelu určených.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z ulic v Lysůvkách a Zelinkovicích bude prováděn vždy v sudém týdnu v pondělí. Poprvé to bude v pondělí 3. 4. 2016. 


Co do bioodpadu patří?

 • odpad ze zahrad - tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny,  květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina.

 

Co do bioodpadu NEpatří!

 • obaly - papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní;
 • stavební odpad - beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál;
 • převařené zbytky z jídel, maso, kosti, kůže, apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady;
 • uhynulá zvířata.

Zápis ze setkání OV dne 25.1.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright © 2012-2015 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.Technicky zajišťuje trifix.cz
Všechna práva vyhrazena.